• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

اندیشکده بهره‌وری

اندیشکده‌های نوآوری و بهره‌وری بهره‌وری از ضروری‌ترین نیازهای امروز اقتصاد و البته جامعه ماست. بهره‌وری به معنای بهترین استفاده از امکانات، منابع، فرصت‌ها و ظرفیت‌های فردی و اجتماعی بوده و در کنار سرمایه‌گذاری یکی از دو بال بی‌بدیل رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود. به استناد گزارش سال 2019 سازمان بهره‌وری آسیایی طی سال‌های 1389 تا 1396، 24 کشور آسیایی به‌طور میانگین، 35 درصد از رشد اقتصادی 5/5 درصدی خود را از رشد بهره‌وری به دست آورده‌اند که این میزان تقریبا چهار برابر کشور ماست. در کشور ما مقرر شده طی برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه، بهره‌وری حدود 35 درصد از رشد اقتصادی کشور را حاصل کند که متاسفانه نه تنها این امر محقق نشده، بلکه فاصله بسیاری نیز با آن داریم. حتی در سه سال آخر دهه 90 رشد بهره‌وری منفی بوده است. چرا که در توجه به بهره‌وری و ارتقای آن به‌ویژه در سیاست‌های کلان اقتصادی دچار غفلت‌های بزرگ هستیم. بخش خصوصی ما هم در حد محدود و نه مطلوب به بهره‌وری پرداخته است و این نشان می‌دهد که بر همین اساس لازم است تا موضوع بهره‌وری بیش از گذشته در همه سطوح و در همه بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد. به‌منظور ارتقای اثربخش مباحث و موضوعات تحلیلی بهره‌وری با جلب مشارکت اندیشمندان و نخبگان فکری و افراد مجرب در گرایش‌های دارای اهمیت، اندیشکده‌های تخصصی و موضوعی با شرح وظایف ذیل توسط انجمن بهره‌وری ایران تشکیل می‌شود. شرح وظایف هر اندیشکده: 1. بررسی و شناخت جامع و همه‌جانبه موضوع مورد نظر و روشن ساختن وضعیت بهره‌وری گذشته و حال در آن عرصه. 2. نقد و بررسی چالش‌ها و راهکارهای بهبود بهره‌وری در موضوع اندیشکده از نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام یافته. 3. مطالعه و بررسی تجارب جهانی در موضوعات محوری برای استفاده در تحلیل‌ها و راهکارهای پشنهادی. 4. همکاری با بخش‌های اداری، اجرایی، تولیدی و خدماتی برای بهره‌برداری از بررسی‌های صورت گرفته در اندیشکده‌ها. 5. پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات، سیاست‌ها و برنامه‌ها در هر مورد متناسب با نتایج بررسی‌ها. 6. برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی با حضور سایر متخصصان در حوزه موضوع مورد نظر. 7. تهیه شرح خدمات پژوهشی یا ارائه خدمات مشاوره‌ای برای توسعه دانش تخصصی در موضوع مورد نظر و پیشنهاد به سازمان‌های ذی‌ربط برای مشارکت. ترکیب اعضای هر اندیشکده و تشکیل جلسات: 1. تعداد اعضای هر اندیشکده حداقل 5 تا حداکثر 11 نفر از افراد داوطلب و علاقه‌مند و صاحب تجربه و نظر از بین اساتید دانشگاه، مدیران بخش خصوصی و دولتی، مدیران مراکز پژوهشی و بازنشستگان مجرب و صاحب نظر به‌همراه جوانان پویا، فعال و متخصص در حوزه‌های مرتبط تبصره: بر حسب ضرورت با نظر رئیس اندیشکده از افراد صاحب‌نظر غیر از اعضاء به‌عنوان مهمان دعوت به‌عمل می‌آید. 2. از بین اعضاء یک نفر به‌عنوان رئیس و یک نفر به‌عنوان دبیر اندیشکده انتخاب شده و با تقسیم کار جلسات اندیشکده را تشکیل و مصوبه‌های آن دنبال می‌شوند. تبصره: از طرف انجمن بهره‌وری ایران، یک نفر به‌عنوان کارشناس مسئول برای هر اندیشکده انتخاب و خدمات دبیرخانه‌ای، پشتیبانی و هماهنگی را ارائه می‌کند. 3. جلسات اندیشکده به‌صورت ثابت حداقل هر دو هفته یک‌بار به صورت حضوری یا مجازی با تعیین دستور از سوی رئیس یا دبیر برگزار می‌شود. 4. هر اندیشکده در صورت ضرورت می‌تواند با استفاده از نیروهای کارشناسی و تخصصی کارگروه‌های فرعی تشکیل دهد و از نتایج آن بهره‌برداری کند. 5. گزارش ها و نتایج مباحث اندیشکده به درخواست دبیر توسط انجمن بهره‌وری ایران به نحو مناسب و هدفمند انتشار می‌یابد. 6. خدمات اعضاء در اندیشکده‌ها، داوطلبانه و از موضع ایفای مسئولیت اجتماعی است. 7. حسب مورد هر اندیشکده می‌تواند از منافع و دستاورد خدمات پژوهشی و مشاوره خود در چارچوب قرارداد با انجمن و سازمان یا شرکت متقاضی بهره‌مند شود. تبصره: چنانچه مباحث و موضوعات مورد بحث در هر اندیشکده مورد استقبال و حمایت مالی سازمان یا مؤسسه‌ای قرار گیرد از منافع حاصله با نظر رئیس اندیشکده و انجمن بهره‌وری ایران در راستای تقویت کیفی مباحث و پرداخت به اعضا استفاده خواهد شد. عناوین پیشنهادی: 1. اندیشکده بهره‌وری انرژی 2. اندیشکده بهره‌وری در صنعت و معدن 3. اندیشکده بهره‌وری سبز 4. اندیشکده بهره‌وری در آموزش و پرورش 5. اندیشکده بهره‌وری نوآوری و فناوری 6. اندیشکده بهره‌وری در نظام اداری و شرکت‌های دولتی.
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر