• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

توسعه روستاها و بهره‌وری

نهمین نشست انجمن بهره‌وری ایران در کلاب هاوس به موضوع جایگاه روستا در توسعه کشور اختصاص دارد.

 

به گزارش روابط عمومی انجمن بهره‌وری ایران، در این نشست که از ساعت 18:30 الی 20:30 روز یکشنبه 11 مهرماه 1400 برگزار می‌شود، متخصصان و صاحبنظران به پرسش پاسخ می‌دهند که آیا از همه ظرفیت‌های روستاها بهره‌برداری مناسب می‌شود:.

حاضران در این نشست به شرح ذیل است:

دکتر محمدحسين پاپلی يزدی/ استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید ابوالفضل رضوی/ مدیرعامل خانه توسعه روستا و عشایر

دکتر فاطمه پاسبان/ عضو هيات علمی موسسه پژوهش‌‌های برنامه‌ريزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستايی

دکتر فرزانه مافی/ مشاور توان‌افزايی و کارآفرينی جوامعمحلی و توسعه روستايی و بنيانگذارصندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستايی

دکتر محمدحسين عمادی/ استاد دانشگاه و و نماينده سابق ايران در فائو

دکتر جانعلی بهزادنسب/ عضو هيات علمی موسسه پژوهش‌‌های برنامه‌ريزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستايی و رییس هییت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

مهندس سید حمید کلانتری/ مدیرعامل انجمن بهره وری ایران

 

علاقه‌مندان می‌توانند این نشست را از طریق لینک زیر در کلاب هاوس دنبال کنند:

https://www.clubhouse.com/event/PG2DJqRp