• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

انتشار دو گزارش جدید

با توجه به اهمیت موضوع بیمه در اقتصاد کشور و همچنین نقش بهره‌وری در رشد صنعت بیمه، دو گزارش در این زمینه منتشر شده است. 

 گزارش «تحلیل عملکرد بخش خصوصی بازار بیمه ایران در سال 1398» یکی از اين گزارش‌هاست که ضمن مروری بر وضعیت صنعت بیمه کشور،  نیم‌نگاهی نیز به مسیر پیش‌روی این صنعت دارد. این گزارش از سوی انجمن بهره‌وری ایران و شرکت مدیریت مشاوره آریانا به‌عنوان يكي از اعضاي حقوقي انجمن منتشر شده است.

همچنین چکیده گفتارها و آمارهای ارائه شده در پنجمین عصرانه بهره‌وری نیز با عنوان «بیمه و بهره‌وری، چالش‌ها و راهكارها» از سوی انجمن منتشر شده و در دسترس قرار دارد.

 

فایل های مرتبط:

گزارش تحلیل عملکرد بخش خصوصی بازار بیمه ایران در سال 1398 - بخش اول

گزارش تحلیل عملکرد بخش خصوصی بازار بیمه ایران در سال 1398 - بخش دوم

گفتارها و آمارهای ارائه شده در پنجمین عصرانه بهره‌وری