• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

انتشار بولتن چهارم بهره‌وری

چهارمین شماره بولتن بهره‌وری به عنوان نشریه داخلی انجمن بهره‌وری ایران منتشر شد. به گزارش روابط عمومی انجمن بهره‌وری ایران، بيشتر مطالب اين نشریه به موضوع بهره‌وری در خانواده و بهره‌وری در فرهنگ اختصاص دارد. 

همچنین در این شماره به موضوع نقش اقتصاد دیجیتال و بیمه و بهره‌وری نیز ‍پرداخته شده است.

 

فایل مرتبط:

بولتن بهره‌وری شماره چهارم