• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

برگزاری ششمين عصرانه بهره‌وری

ششمین نشست عصرانه بهره وری توسط انجمن بهره وری ایران و با مشارکت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بهره وری ایران، در اين نشست كه به مدت سه ساعت عصر روز یکشنبه 27 مهرماه 1399 به میزبانی معاونت مذکور و با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي دكتر احمد مسجد جامعي، دكتر محمدرضا جلائي پور، دكتر جعفري منش و دكتر مهدوي در حوزه نقش و جايگاه فرهنگ براي رشد و توسعه بهره وري صحبت كردند.

گزارش تكميلي اين نشست، متعاقبا منتشر مي شود.