• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

دلایل مغغول ماندن بهره‌وری

اکبر ترکان معتقد است: هنگامی که سازوکار اقتصادی حاکم نباشد، نصیحت، قانون و چارچوب حقوقی، کارآمدی ندارد.

قیمت ارزان به مصرف‌کننده می‌گوید که این کالا را مصرف کن، هنگامی که ارزان‌ترین منابع ما آب و انرژی است، چگونه می‌توانیم جلوی مصرف آن را بگیریم؟ اقتصاد بر این موارد حاکم نیست. هنگامی که سازوکار اقتصادی حاکم نباشد، نصیحت، قانون و چارچوب حقوقی کارآمدی ندارد. بهره‌وری آب شکست می‌خورد، زیرا آب رایگان است؛ در رابطه با انرژی نیز همین‌طور.

انجمن بهره وری ایران به منظور آسیب شناسی عدم ارتقای بهره وری در کشور مجموعه گفت و گوهایی رابا مدیران ارشد و صاحب تجربه در سطح ملی ترتیب داده است که از این پس، به مرور حاصل این گفت و گوهای تخصصی و چالشی در سایت انجمن بهره وری ایران منتشر خواهد شد.

متن کامل گفت وگو با اکبر ترکان را در ایرنا پلاس بخوانید. {اینجا را کلیک کنید.}