• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021
  • info@irpa.ir
previous arrow
next arrow
Slider

وزیر سابق راه و شهرسازی معتقد است که عامل اصلی نابهره‌وری عدم حاکمیت قانون است و این موضوع خود از ساختاری نشئت می‌گیرد که تضاد منافع در آن موجب تصویب قوانینی متعارض و تبعیض‌آمیز می‌شود. بهره‌وری یک...

نشست اعضای انجمن در تاریخ 28 فروردین ماه 1398 برگزار شد.  

اهداف انجمن بهره وری ایران

• نشر فرهنگ و اشاعه مفاهیم بهره وری و ایجاد حرکت همگانی برای ارتقای آن در سطح کشور
• توسعه و ارتقای مدیریت منابع انسانی برای بهبود بهره وری درکلیه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• ارتقای تواناییهای مدیریتی و سازمانی با طراحی و تدوین الگوهای موثر و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فنی برای افزایش بهره وری
• تاثیرگذاری بر سیاستها، برنامه ها، قوانین و مقررات کشور در حوزه بهره وری و تالش در جهت اصلاح و بهبود آنها

تأسیس انجمن بهره وری ایران

بنا به ضرورت اشاعه مفهوم و فرهنگ بهره وری ایران با همت و همکاری جمعی از علاقه مندان و متخصصان حرکت بهره وری با هدف حمایت از برنامه های ترویج، توسعه و قانونمند شدن کلیه اقدامات و برنامه های ارتقا بهره وری در کشور به عنوان یک سازمان غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی در تاریخ 5/11/1381 تاسیس شده است

خدمات انجمن بهره وری ایران

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون می باشد .

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون  می باشد .

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون  می باشد .

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون می باشد .

انتشارات انجمن بهره وری ایران

چشم انداز انجمن بهره وری ایران

انجمن بهره وری ایران تا سال 1400 نهادی پیش آهنگ در نهضت بهره وری خواهد بود. و در این سال انجمن بهره وری ایران با برخورداری از شبکه و ارتباطات مؤثر و پویا در میان حامیان و اعضای خود، مشاور و تصمیم سازی برای عموم سیاستگذاران و سازمانها و بنگاه های بزرگ فراهم خواهد کرد و همچنین در بین نخبگان و تأثیرگذاران این عرصه برای تقویت فرهنگ بهرهوری در سطح جامعه شناخته خواهد شد.

مأموریت انجمن بهره وری ایران

رسالت انجمن بهره وری ایران به عنوان یک تشکل مردم نهاد
و برخوردار از جایگاه برجسته در تعامل و ارتباط با دولت ، تشکل های غیردولتی و حرفهای و نهادهای سیاستگذار؛ کمک به شکل گیری نهضت بهره وری در سطح کشور از طریق:
تأثیرگذاری بر سیاستگذاران،
جلب مشارکت مؤثر حامیان،
هم افزایی متخصصین،
فرهنگ سازی و اطلاع رسانی
با رویکرد تقویت شبکه و عضو محوری است.