• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021
  • info@irpa.ir
previous arrow
next arrow
Shadow

جلسه هماهنگی و هم اندیشی اعضای مشاور انجمن بهره‌وری ایران با حضور اکثریت اعضا به میزبانی انجمن برگزار شد.

در نشستی با حضوررئیس انجمن بهره‌وری ایران و رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، همکاری‌های فیمابین مورد بررسی قرار گرفت. ...

راهکارهای ارتقای بهره وری در صنعت خودروسازی کشور با حضور گروهی از صاحبنظران در انجمن بهره وری ایران بررسی شد.

رئیس انجمن بهره‌وری ایران با تشریح شرایط اقتصادی کشور خواستار شد تا بودجه‌ریزی به نحوی صورت گیرد تا ارتقای بهره‌وری به ماموریت دستگاه‌ها تبدیل شود. ...

انجمن بهره وری ایران، خواستار اطلاع رسانی و فرهنگسازی برای کاهش انرژی مصرفی ایرانیها به منظور ایجاد پویش ملی صرفه جویی در ماه های پیش رو شد. ...

More Articles

اهداف انجمن بهره وری ایران

• نشر فرهنگ و اشاعه مفاهیم بهره وری و ایجاد حرکت همگانی برای ارتقای آن در سطح کشور
• توسعه و ارتقای مدیریت منابع انسانی برای بهبود بهره وری درکلیه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• ارتقای تواناییهای مدیریتی و سازمانی با طراحی و تدوین الگوهای موثر و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فنی برای افزایش بهره وری
• تاثیرگذاری بر سیاستها، برنامه ها، قوانین و مقررات کشور در حوزه بهره وری و تالش در جهت اصلاح و بهبود آنها

تأسیس انجمن بهره وری ایران

بنا به ضرورت اشاعه مفهوم و فرهنگ بهره وری ایران با همت و همکاری جمعی از علاقه مندان و متخصصان حرکت بهره وری با هدف حمایت از برنامه های ترویج، توسعه و قانونمند شدن کلیه اقدامات و برنامه های ارتقا بهره وری در کشور به عنوان یک سازمان غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی در تاریخ 5/11/1381 تاسیس شده است

انتشارات انجمن بهره وری ایران

چشم انداز انجمن بهره وری ایران

انجمن بهره وری ایران تا سال 1400 نهادی پیش آهنگ در نهضت بهره وری خواهد بود. و در این سال انجمن بهره وری ایران با برخورداری از شبکه و ارتباطات مؤثر و پویا در میان حامیان و اعضای خود، مشاور و تصمیم سازی برای عموم سیاستگذاران و سازمانها و بنگاه های بزرگ فراهم خواهد کرد و همچنین در بین نخبگان و تأثیرگذاران این عرصه برای تقویت فرهنگ بهرهوری در سطح جامعه شناخته خواهد شد.

مأموریت انجمن بهره وری ایران

رسالت انجمن بهره وری ایران به عنوان یک تشکل مردم نهاد
و برخوردار از جایگاه برجسته در تعامل و ارتباط با دولت ، تشکل های غیردولتی و حرفهای و نهادهای سیاستگذار؛ کمک به شکل گیری نهضت بهره وری در سطح کشور از طریق:
تأثیرگذاری بر سیاستگذاران،
جلب مشارکت مؤثر حامیان،
هم افزایی متخصصین،
فرهنگ سازی و اطلاع رسانی
با رویکرد تقویت شبکه و عضو محوری است.