• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021
  • info@irpa.ir
previous arrow
next arrow
Shadow

نشست تخصصی مدیریت انرژی با همکاری انجمن بهره وری ایران در نخستین رویداد مشاوره به کسب و کار برگزار شد.

سید حمید کلانتری در نخستین همایش متولیان بهره‌وری استان ها به بیان چالش های کشور در این زمینه پرداخت.

سید حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهره وری ایران در یادداشتی در روزنامه آفتاب یزد به موضوع سیل در استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. ...

تفاهم نامه همکاری میان انجمن بهره‌وری ایران و سازمان مدیریت صنعتی در زمینه انجام فعالیت‌های آموزشی، مشاوره‌ای و پژوهشی به امضا رسید. ...

دوره آموزشی «توسعه روستایی، تحول و بهره‌وری»  با همکاری انجمن بهره‌وری ایران روز چهارشنبه 18 دی ماه 1398 در زابل برگزار شد. ...

More Articles

اهداف انجمن بهره وری ایران

• نشر فرهنگ و اشاعه مفاهیم بهره وری و ایجاد حرکت همگانی برای ارتقای آن در سطح کشور
• توسعه و ارتقای مدیریت منابع انسانی برای بهبود بهره وری درکلیه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• ارتقای تواناییهای مدیریتی و سازمانی با طراحی و تدوین الگوهای موثر و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فنی برای افزایش بهره وری
• تاثیرگذاری بر سیاستها، برنامه ها، قوانین و مقررات کشور در حوزه بهره وری و تالش در جهت اصلاح و بهبود آنها

تأسیس انجمن بهره وری ایران

بنا به ضرورت اشاعه مفهوم و فرهنگ بهره وری ایران با همت و همکاری جمعی از علاقه مندان و متخصصان حرکت بهره وری با هدف حمایت از برنامه های ترویج، توسعه و قانونمند شدن کلیه اقدامات و برنامه های ارتقا بهره وری در کشور به عنوان یک سازمان غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی در تاریخ 5/11/1381 تاسیس شده است

انتشارات انجمن بهره وری ایران

چشم انداز انجمن بهره وری ایران

انجمن بهره وری ایران تا سال 1400 نهادی پیش آهنگ در نهضت بهره وری خواهد بود. و در این سال انجمن بهره وری ایران با برخورداری از شبکه و ارتباطات مؤثر و پویا در میان حامیان و اعضای خود، مشاور و تصمیم سازی برای عموم سیاستگذاران و سازمانها و بنگاه های بزرگ فراهم خواهد کرد و همچنین در بین نخبگان و تأثیرگذاران این عرصه برای تقویت فرهنگ بهرهوری در سطح جامعه شناخته خواهد شد.

مأموریت انجمن بهره وری ایران

رسالت انجمن بهره وری ایران به عنوان یک تشکل مردم نهاد
و برخوردار از جایگاه برجسته در تعامل و ارتباط با دولت ، تشکل های غیردولتی و حرفهای و نهادهای سیاستگذار؛ کمک به شکل گیری نهضت بهره وری در سطح کشور از طریق:
تأثیرگذاری بر سیاستگذاران،
جلب مشارکت مؤثر حامیان،
هم افزایی متخصصین،
فرهنگ سازی و اطلاع رسانی
با رویکرد تقویت شبکه و عضو محوری است.